Bodování

Bodování na turnaji vychází z oficiálního bodovacího systému. Na základě zkušeností a konzultací s hráči jsme bodovací systém upravili de následujících tabulek. Protože se na turnaji hrají pouze hry ve čtyřech nebo pěti hráčích, snažíme se o vyrovnané bodování v obou těchto variantách.

Hra ve čtyřech hráčích

Bodování pro 4 hráče Vyhrává právo Vyhrávají bandité Vyhrává odpadlík
Šerif 30 0 4
Bandita 0 Živ 20
Mrtev 16
0
Odpadlík V duelu 16 Živ 1 50

Hra v pěti hráčích

Bodování pro 5 hráčů Vyhrává právo Vyhrávají bandité Vyhrává odpadlík
Šerif 35 0 5
Pomocník Živ 35
Mrtev 20
0 Mezi třemi posledními 2
Bandita 0 Živ 25
Mrtev 20
0
Odpadlík V duelu 24 Živ 5 75