Herní systém 2018

Upozornění: Toto je starý herní systém, nyní se hraje podle toho systému.

Herní systém a pravidla vychází z oficiálních turnajových pravidel hry Bang! Na základě našich zkušeností jsme herní systém upravili tak, aby hráči byli u hracích stolů co možná nejdelší dobu a jen „neseděli a nečekali na vítěze“.

Před každým turnajem nastavení herního systému konzultují všichni hráči a mohou vznést námitky k dodatečnému upravení systému těsně před započetím turnaje.

Herní systém

Hraje se celkem na tři kola. Prvních dvou kol se účastní všichni hráči a během těchto kol sbírají body, které se z obou kol sčítají. Na základě součtů z obou kol, postupuje pětice hráčů do finále.

Během prvního a druhého kola se preferuje obsazení stolu pěti hráči, ale podle počtu přihlášených hráčů je možné, že bude nutné hráče rozdělit ke stolům i po čtyřech.

I. kolo

 • Hraje se se základní sadou karet BANG!.
 • Hrají stoly po čtyřech nebo pěti hráčích, hráči jsou ke stolům rozlosováni.
 • Hrají se 3 hry s časovým limitem 15 minut. Po vypršení tohoto limitu začne automaticky platit karta Pravé poledne a platí až do konce hry.
 • Šerif se určuje losem, pokud byl měl být hráč šerifem opakovaně, losuje se znovu. Každý hráč je tedy šerifem maximálně jednou za kolo.

II. kolo

 • Hraje se se základní sadou karet BANG!.
 • Hrají stoly po čtyřech nebo pěti hráčích, hráči jsou ke stolům znovu rozlosováni s ohledem na předchozí kolo.
 • Hrají se 2 hry s časovým limitem 15 minut. Po vypršení tohoto limitu začne automaticky platit karta Pravé poledne a platí až do konce hry.
 • Šerif se určuje losem, pokud byl měl být hráč šerifem opakovaně, losuje se znovu. Každý hráč je tedy šerifem maximálně jednou za kolo.

Finále

 • K finálovému stolu postupuje 5 hráčů s nejvyšším skóre.
 • Hraje se mimo základní sadu karet BANG! také s několika rozšířeními.
 • Hru dále ovlivňuje několik vybraných karet z rozšíření, které upravují podmínky pro každí herní kolo. Poslední karta je karta Pravé poledne a ta platí až do konce hry.
 • Hrají se 3 hry bez časového limitu.
 • Šerif se určuje losem, pokud byl měl být hráč šerifem opakovaně, losuje se znovu. Každý hráč je tedy šerifem maximálně jednou za kolo.
 • Po vypršení tohoto limitu začne automaticky platit karta Pravé poledne a platí až do konce hry.

Modifikace pravidel

 • Hráč, který se na turnaj dostaví ve Westernovém nebo indiánském oděvu, volí při rozlosování postav ze tří místo ze dvou postav. To platí pro celý turnaj.
 • Platí právo Mara: Dynamit lze držet v ruce, nebo zahrát. Nelze jej odhodit bez účinku.
 • Během hry je zapovězeno ovlivňovat hru hráčem, kterého se tah netýká. Například pokud jeden hráč vystřelí po druhém, ale nedostřelí (ať už blafuje nebo si nevšiml), musí na to upozornit hráč, po kterém se střílí, ostatní nenapovídají.
 • Prohřešky proti pravidlům po právu ocení sám Jessie James odebráním života nebo 5 bodů hříšníkovi.
 • Nejasnosti v pravidlech vyjasní nejjasnější Jessie James.

Jak to bylo dříve

V ročnících 2016 a 2017 se hrálo podle tohoto herního systému. Hra byla vyvážená s ohledem na vystřídaní se v roli šerifa pro každého hráče, ale celý turnaj s tím protáhl na mnohdy i více než pět hodin, což je velmi únavné. Pistolníkům u finálového stolu padaly pistole z rukou a barman čurdil pivo s posledních sil a přihlížející pistolníci pospávali na stolech, někteří i pod. Nový herní systém tedy celý turnaj zkracuje na zhruba polovinu času, což by mělo přinést všeobecné veselí.